Contactgegevens leiding

Groep Contactpersoon Email GSM
M-groep Noor Verhaert noor.verhaert@gmail.com  0499/20.48.39
S-groep Noor Verhaert noor.verhaert@gmail.com 0499/20.48.39
T-groep Kato Hermans katohermans@gmail.com 0468/26.78.46
MST-groep Sien Schoepen sien.schoepen04@gmail.com 0492/50.15.32
Jumpers Lotte Michiels lotte.michiels5@hotmail.com 0472/99.16.16
Joyers Inne De Mot inne.demot@gmail.com 0465/12.37.60
Volwassenen Lisa Mariën lisa@jumpnjoy.be 0498/53.85.74
Recrea+ Lotte Michiels lotte.michiels5@hotmail.com 0472/99.16.16
Préwedstrijd Lies Van Den Broeck vdbliesleo@gmail.com 0477/41.93.99
Beloften Arina Dobrovolskaya arina.dobrovolskaya@hotmail.com 0492/95.82.68
Minidemo A Jidske Bax jidske.bax@gmail.com 0496/32.35.60
Showteam B Yolien Geerts yolien.geerts1@gmail.com 0472/81.34.36
16+ Ans Cornelissens ans01.cornelissens@gmail.com 0471/03.34.99